Αρχείο Κόσμος 48: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 Trq 542.820.828
2 Duck 428.813.569
3 VNG 190.842.311
4 TrDuck 130.687.865
5 BACK 53.030.387
6 DiFa** 45.868.589
7 RIP 35.905.373
8 ROCKme 8.685.377
9 αρης 7.442.878
10 ROTIS 6.156.303
11 Τ.Δ.Ρ. 5.143.685
12 W.C. 4.996.134
13 VIKING 4.685.929
14 VND 2.732.951
15 M.k.v 2.459.798
16 OFF 1.955.345
17 αερα 1.577.830
18 Dthrk. 1.070.691
19 CCCP 772.597
20 ΕΥΒ 635.160
21 LAZIO 601.758
22 STRTG 506.099
23 Ουρντ 486.134
24 GB 409.550
25 ...... 402.979
26 RESTAR 372.149
27 R55 307.884
28 111 278.282
29 monos 197.959
30 ΧΤ 110.516
31 Svoo 50.369
32 ~L.D~ 13.496
33 e.d 7.598
34 ΣΜΣ 3.696
35 B.B 2.067
36 sssh 388
37 dg 174
38 jii 84