Αρχείο Κόσμος 47: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 DAB 1.151.620.696
2 NΟVUS 1.020.038.456
3 SAB 339.421.392
4 L.W.S 118.641.667
5 Never 43.100.566
6 ΕΛΛΑΔΑ 14.214.279
7 REC 4.487.137
8 αρης 3.468.729
9 mon 3.171.090
10 24χ7 1.259.513
11 Monks 530.897
12 R55 285.603
13 30/07 125.292
14 ERROR 6.034