Αρχείο Κόσμος 37: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 CxC 1.895.781.496
2 OUTMAO 1.560.141.335
3 ΟUTMAO 366.749.497
4 CxC. 151.176.234
5 ΟUT. 26.931.335
6 ΓΕΙΑ 5.926.183
7 temp 5.223.585
8 ΑΡΗΣ 4.191.225
9 BANK 3.553.689
10 KDB 3.309.622
11 ALN 2.818.489
12 GERAKI 2.799.837
13 Σικαλι 2.340.957
14 OMG 2.177.687
15 FREE37 1.979.584
16 mojito 837.617
17 SNOW 779.950
18 ΠΑΛΙ 383.441
19 La eMe 53.452
20 Φστ μπ 413
21 BEAUTY 125
22 WPT 66
23 asasas 2