Αρχείο Κόσμος 35: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 REC! 197.161.927
2 ~REC~ 30.511.551
3 Ι,Λ 1.841.293
4 300 39.130