Αρχείο Κόσμος 34: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 *N*M* 433.335.042
2 goldva 19.504