Αρχείο Κόσμος 31: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 GOW 558.994.443
2 STOP 293.689.749
3 STOP! 199.415.654
4 RIP 190.151.457
5 RIP2 142.793.326
6 ST.RIP 52.857.807
7 300 9.369.490
8 Druids 8.468.178
9 Β ΧΡ Β 5.436.334
10 ΠΑΛΤΑ 4.606.275
11 B.W 3.330.530
12 αρης 1.973.513
13 FREE31 995.525
14 α-π-ρ 955.129
15 .. 607.400
16 TLOTR 477.427
17 lb 303.906
18 ttt 79.410
19 ΔΟΞΑ 53.493