#3197 3ωρος γύρος Bash: Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 REC 12.154 12.154 1 1
2 σουτ 12.154 12.154 1 1
3 CRS 6.817 6.817 1 1
4 ...... 5.893 5.893 1 1