#3196 6ωρος γύρος N8 "για ξενύχτηδες": Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 xelona 752.463 752.463 3 78
2 YOLO 614.805 614.805 3 69
3 pasokk 69.151 69.151 2 8
4 ΠΕΖ 47.635 47.635 1 5
5 ti wra 33.309 33.309 3 4