#3195 3ωρος γύρος Tournament settings: Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 ?? 30.500 30.500 3 9
2 CYP 1.100 1.100 2 1
3 anti.. 401 401 1 1
4 PAFITI 166 166 3 1