#3194 3ωρος γύρος "Όλα έτοιμα": Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 AGHR 380.683 380.683 2 32
2 speed 346.134 346.134 1 29
3 skot 326.568 326.568 2 27
4 Yolo2 120.458 120.458 2 10
5 ,,,,,, 84.434 84.434 1 7
6 ?? 11.882 11.882 2 1
7 BOB 9.248 9.248 2 1
8 YOLO 0 0 2 0
9 DUM! 0 0 1 0