#3193 3ωρος γύρος "Φθηνοί Αριστοκράτες" 400x: Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 ...... 7.023 7.023 2 3
2 xxxxx 3.820 3.820 2 1
3 FFA 0 0 1 0