#3191 3ωρος γύρος "Φθηνοί Αριστοκράτες" 400x: Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 xelona 55.555 55.555 1 19
2 321 1.743 1.743 2 2