#3190 3ωρος γύρος Tournament settings: Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 xelona 13.956 13.956 3 4
2 Abcd 2.658 2.658 3 2