#3189 6ωρος γύρος Deathmatch: Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 TeamRO 1.489.163 1.489.163 1 129
2 LK 993.164 993.164 1 84
3 niah 103.527 103.527 1 9
4 MOD 46.291 46.291 1 4