#3188 3ωρος γύρος elimination 400x: Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 POU 16.414 16.414 1 3
2 Βζς 3.848 3.848 1 1
3 ERROR 2.626 2.626 1 1
4 Sex... 2.591 2.591 1 1