#3187 3ωρος γύρος full πόροι: Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 hghg 1.093.740 1.093.740 3 33
2 sssss 883.789 883.789 3 26
3 ΠΛΑΚΑ 776.590 776.590 3 24
4 GBYE 327.298 327.298 3 10