#3186 3ωρος γύρος Bash: Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 sssss 12.154 12.154 1 1