#3185 6ωρος γύρος No Pain No Gain: Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 QQ 656 656 2 1
2 MOD 286 286 1 0
3 MBADL 0 0 1 0