#3184 3ωρος γύρος Tournament settings: Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 QQ 20.413 20.413 3 7
2 MOD 4.968 4.968 3 4
3 zzsd 0 0 1 0