#3183 3ωρος γύρος elimination 400x: Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 aragma 4.969 4.969 1 2
2 ...... 3.834 3.834 1 1