#3182 3ωρος γύρος Blood and Bone: Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 tsak 548.882 548.882 2 55
2 CYP 120.170 120.170 2 11
3 CYP2 30.860 30.860 1 3