#3180 3ωρος γύρος "Όλα έτοιμα" 10 αρχικά χωριά: Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 TeamRO 1.469.116 1.469.116 2 124
2 yolo 142.801 142.801 1 12
3 ssss 12.130 12.130 1 1