#3179 3ωρος γύρος "Φθηνοί Αριστοκράτες" 400x: Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 ΦΑΠ 14.151 14.151 2 5
2 ..... 7.979 7.979 2 5