#3175 3ωρος γύρος elimination 400x: Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 SUMMER 55.555 55.555 1 9