#3170 6ωρος γύρος No Pain No Gain: Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 MOD 10.736 10.736 2 4
2 D.S. 311 311 1 1