#3111 3ωρος γύρος 400x 2 αρχικά χωριά: Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 BNG 66.179 66.179 2 15
2 Δ,Ξ,Τ 23.303 23.303 2 5
3 G-F 18.745 18.745 1 2
4 πωωω 15.550 15.550 1 4
5 ΕΥΒΟΙΑ 7.048 7.048 1 2
6 LIGA 0 0 1 0