#3110 3ωρος γύρος Bash: Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 ΕΥΒΟΙΑ 8.735 8.735 1 1
2 BNG 47 47 1 1