#2080 3:00 ώρες Tw masters training: Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 BANK 20.073 20.073 2 2
2 LOOSER 18.518 18.518 2 2
3 T-E 17.010 17.010 2 2
4 ΑΡΗΣ 16.790 16.790 2 2
5 SOLO 15.770 15.770 2 2
6 v-o-c 13.973 13.973 2 2
7 {Χ} 12.984 12.984 2 2
8 Win 12.130 12.130 1 1
9 ReDL 12.130 12.130 1 1
10 Fy2 8.942 8.942 1 1
11 gngstr 8.553 8.553 1 1
12 kl7mt 8.526 8.526 1 1
13 RISE 8.453 8.453 1 1