#2079 3:00 ώρες Tw masters training bash: Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 WODT2 19.100 19.100 2 2
2 XAMENA 17.384 17.384 2 2
3 WNB 16.732 16.732 2 2
4 WODT 16.685 16.685 2 2
5 Saudi 16.664 16.664 2 2
6 MOAE 16.502 16.502 2 2
7 420 16.259 16.259 2 2
8 S.A.L 16.245 16.245 2 2
9 stu 14.542 14.542 2 2
10 421 9.569 9.569 1 1
11 Nukes 7.672 7.672 1 1