#2078 3:30 ώρες Tw masters training: Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 S.N 39.839 39.839 3 12
2 XAMENA 1.725 1.725 1 1
3 ReDL 108 108 1 1
4 WODT 78 78 3 1