#2076 3:30 ώρες Tw masters training: Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 ΣΤ|X|M 26.102 26.102 2 7
2 UB 4.470 4.470 3 3
3 cheat 1.947 1.947 3 1