#2075 3:30 ώρες Tw masters bash: Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 P.L. 28.916 28.916 3 3
2 SR 27.549 27.549 3 3
3 XAMENA 27.078 27.078 3 3
4 lolol 27.015 27.015 3 3
5 YOLO 25.967 25.967 3 3
6 winner 25.941 25.941 3 3
7 SPARTA 25.766 25.766 3 3
8 kaxter 25.193 25.193 3 3
9 ACAB 23.893 23.893 3 3
10 {A} 23.647 23.647 3 3
11 Qifsa 16.721 16.721 3 3
12 T.V.K 9.267 9.267 1 1
13 MOAE 9.019 9.019 1 1