#2074 3:30 ώρες Tw masters training: Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 NUKES 54.454 54.454 3 13
2 T.V.K 4.846 4.846 3 2
3 RVG 3.724 3.724 3 3
4 yolo 3.443 3.443 3 2
5 Sparta 2.507 2.507 2 2
6 T.G 2.246 2.246 2 2
7 NB 1.117 1.117 1 1
8 SUMMER 888 888 3 2
9 no 695 695 3 2
10 noob? 290 290 1 1
11 AA 0 0 1 0