#2073 3:30 ώρες Tw masters training: Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 E.S. 32.795 32.795 2 7
2 T.V.K2 18.646 18.646 3 5
3 YOLO 15.907 15.907 3 4
4 DOGS. 6.877 6.877 3 3
5 fo 5.958 5.958 3 3
6 +DWS+ 5.465 5.465 3 3
7 Afto 5.445 5.445 2 2
8 T.A.oK 3.466 3.466 1 2
9 OG 3.446 3.446 3 3
10 T.V.K 1.799 1.799 3 1
11 b.o 1.035 1.035 2 2
12 ΖΑΤ 0 0 2 0