#2072 3:30 ώρες Tw masters training: Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 χωριο 15.842 15.842 3 5
2 B.S 11.680 11.680 3 4
3 T.V.K 10.569 10.569 3 3
4 T.V.K2 6.464 6.464 3 3
5 LGS 5.753 5.753 3 3
6 T.VK3 5.060 5.060 3 2
7 S-S 4.541 4.541 3 2
8 Angry 2.397 2.397 2 2
9 T.VK4 1.800 1.800 1 1
10 W.S 1.688 1.688 2 1
11 ΓΡΕΓΕΡ 567 567 1 1