Εξωτερικός σύνδεσμος

Αυτός ο σύνδεσμος ανοίγει μια εξωτερική ιστοσελίδα. Εξωτερικές σελίδες μπορεί να περιέχουν ιούς ή άλλες απειλές.

  • Μην γράψεις πότε τον κωδικό που έχεις στις Φυλετικές Μάχες σε κάποια άλλη ιστοσελίδα που δεν ανήκει στις Φυλετικές Μάχες.
  • Σύνδεσμοι πρέπει να ανοίγονται μόνο αν εμπιστεύεσαι το πρόσωπο που τον έστειλε.

Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου:

» https://prnt.sc/4vdw6w