Όμαδα

Παρακαλούμε κάντε όλες τις ερωτήσεις που έχετε στο κέντρο υποστήριξης!

» Άνοιγμα κέντρου υποστήριξης
» Ομάδα προγραμματισμού

Επικεφαλής της ομάδας

mad18 CoMa

Όμαδα

aigokairos Forum Moderator
castiel. Game Operator
luna Game Operator
noesis Team Leader
tassosm Head Admin
yioryos Head Admin