Κανόνες

§1) Ένας λογαριασμός ανά παίκτη

Κάθε παίκτης μπορεί να έχει μόνο ένα λογαριασμό ανά κόσμο παιχνιδιού, με εξαίρεση όταν έχει οριστεί επιτηρητής ενός άλλου λογαριασμού. Απαγορεύεται η γνωστοποίηση ή/και η κοινή χρήση του κωδικού πρόσβασης ενός λογαριασμού με άλλον παίκτη που έχει λογαριασμό στον ίδιο κόσμο με εσάς. Λογαριασμοί που μοιράζονται την ίδια σύνδεση, απαγορεύεται να γνωρίζουν ο ένας τον κωδικό του άλλου. Η απαγόρευση αυτή ισχύει ακόμη και για λογαριασμούς που ανήκουν σε μέλη της ίδιας οικογένειας.

Οι νόμιμοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αναλάβετε ένα νέο λογαριασμό στον ίδιο κόσμο που παίζετε, μπορούν να βρεθούν εδώ.

Απαγορεύεται το άνοιγμα πολλαπλών λογαριασμών κατά το άνοιγμα του κόσμου και για μια εβδομάδα μετά, ακόμη και αν κρατήσετε μόνο ένα λογαριασμό και θέσετε τους άλλους προς διαγραφή ή δε συνδεθείτε ξανά σε αυτούς.

Η ώθηση ενός λογαριασμού, απαγορεύεται. Ως ώθηση λογαριασμού ορίζεται η συντήρηση ενός ή περισσότερων λογαριασμών με αποκλειστικό σκοπό το όφελος ενός άλλου λογαριασμού. Ένα από τα συχνότερα παραδείγματα ώθησης (χωρίς όμως να περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτό) είναι η συνεχής αποστολή πόρων από ένα μικρότερο λογαριασμό σε έναν μεγαλύτερο.

» περισσότερα

§2) Παίκτες που μοιράζονται μία σύνδεση στο Διαδίκτυο


Ορισμοί που αφορούν αυτόν τον Κανονισμό:

  • Αλληλεπίδραση – Αποστολή επιθέσεων ή/και υποστήριξης ή/και αποστολή πόρων προς παίκτη που χρησιμοποιεί την ίδια σύνδεση.
  • Συντονισμένη δραστηριότητα – Αποστολή επιθέσεων ή/και υποστήριξης ή/και πόρων προς τον ίδιο παίκτη, από δύο ή περισσότερους παίκτες που μοιράζονται μία σύνδεση.
Ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε οποιονδήποτε μοιράζεται μία σύνδεση ή/και έναν υπολογιστή με έναν ή περισσότερους παίκτες. Ένα κοινόχρηστο δίκτυο μπορεί να είναι στο σπίτι, στην εργασία, στο σχολείο, σε internet cafe, σε ελεύθερα ασύρματα δίκτυα κλπ. Όλοι οι παίκτες οι οποίοι εις γνώσιν τους χρησιμοποιούν μία σύνδεση internet ανά τακτικά χρονικά διαστήματα (για 3 ημέρες ή/και περισσότερο) θα πρέπει να προσθέσουν ο ένας τον άλλον ως Μοιρασμένη Σύνδεση.

Οι λογαριασμοί που βρίσκονται σε επιτήρηση δε χρειάζεται να δηλώσουν μεταξύ τους Μοιρασμένη Σύνδεση. Εάν μοιραζόσαστε προσωρινά την ίδια σύνδεση για μικρό χρονικό διάστημα (λιγότερο από 72 ώρες), τότε δε χρειάζεται να δηλώσετε Μοιρασμένη Σύνδεση μεταξύ των λογαριασμών που χρησιμοποιούν την ίδια σύνδεση. Σε αυτή την περίπτωση, δεν επιτρέπεται καμία αλληλεπίδραση και καμία συντονισμένη δραστηριότητα μέχρι να περάσουν 24 ώρες από το τέλος των κοινών σας συνδέσεων.

Εφόσον έχετε δηλώσει Μοιρασμένη Σύνδεση, τότε δεν επιτρέπεται καμία αλληλεπίδραση με τον/τους παίκτη/παίκτες που μοιραζόσαστε την ίδια σύνδεση για όσο διάστημα είναι ενεργή η Μοιρασμένη Σύνδεση. Οι συντονισμένες δραστηριότητες απαγορεύονται για 3 εβδομάδες (21 ημέρες), εφόσον μοιραζόσαστε την ίδια σύνδεση. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 3 εβδομάδες από την ημερομηνία της τελευταίας εντολής του ενός παίκτη με την πρώτη του άλλου με τον οποίο μοιράζονται την ίδια σύνδεση, προς τον ίδιο στόχο.

Επεξήγηση
Οι παίκτες Α και Β, χρησιμοποιούν την ίδια σύνδεση και έχουν δηλώσει Μοιρασμένη Σύνδεση μεταξύ των λογαριασμών τους. Ο παίκτης Α, στέλνει εντολές (επιθέσεις ή/και υποστηρίξεις ή/και πόρους) στον παίκτη Γ. Ο παίκτης Β, δεν επιτρέπεται να στείλει καμία απολύτως εντολή (επίθεση ή/και υποστήριξη ή/και πόρους) προς τον παίκτη Γ, πριν περάσουν 3 εβδομάδες (21 ημέρες) από την τελευταία εντολή που έστειλε ο παίκτης Α στον παίκτη Γ.

Προειδοποίηση: Το σύστημα, ως επί το πλείστον, αναγνωρίζει τις κοινές συνδέσεις και αποτρέπει αυτόματα την αποστολή παράνομων εντολών. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η αυτόματη ανίχνευση των παράνομων εντολών. Όλοι οι παίκτες θα πρέπει να είναι σίγουροι πως δεν παραβιάζουν κανέναν Κανονισμό προτού στείλουν την οποιαδήποτε εντολή.
» περισσότερα

§3) Επιτήρηση λογαριασμού

Επιτήρηση λογαριασμού (sitting) ορίζεται η προσωρινή αντικατάσταση παικτών μέσω της επιλογής που είναι διαθέσιμη μέσα από το παιχνίδι (Ρυθμίσεις --> Επιτηρητής λογαριασμού).

Όλοι οι άλλοι Κανονισμοί του παιχνιδιού ισχύουν κανονικά και σε αυτή την περίπτωση.

A) Η χρήση του επιτηρούμενου λογαριασμού από τον ορισμένο επιτηρητή θα πρέπει να γίνεται με σκοπό το όφελος του επιτηρούμενου και όχι με σκοπό την καταστροφή του. Ως καταστροφή του επιτηρούμενου ορίζονται οποιεσδήποτε ενέργειες πραγματοποιούνται από τον επιτηρητή με σκοπό τη ζημίωση του επιτηρούμενου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η αυτοκτονία στρατού (επίθεση με σκοπό τη θανάτωση), η κατεδάφιση κτιρίων, όπως και η πληροφόρηση τρίτων για το στρατό ή/και τα επίπεδα κτιρίων του επιτηρούμενου.

Β) Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε αποστολή πόρων από τον επιτηρούμενο λογαριασμό προς άλλο λογαριασμό, ακόμη και εάν σας έχει δώσει άδεια ο κάτοχος του λογαριασμού.

Γ) Εάν ένας παίκτης, που έχει αναλάβει την επιτήρηση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών, δεχθεί επίθεση σε 2 ή και περισσότερους από τους λογαριασμούς των παικτών που επιτηρεί, έχει το δικαίωμα να ανταποδώσει μόνο από τον έναν από τους λογαριασμούς.
Παράδειγμα:
Ο Mad18 επιτηρεί 3 λογαριασμούς. Ο αντίπαλος παίκτης Χ επιτίθεται στον Mad18 και σε 2 από τους λογαριασμούς που επιτηρεί ο Mad18. Ο Mad18 έχει δικαίωμα να αντεπιτεθεί μόνο από 1 λογαριασμό, είτε από το δικό του, είτε από έναν που επιτηρεί.

Δ) Εάν ένας λογαριασμός επιτηρείται για περισσότερες από 60 μέρες, η επιτήρησή του θα τερματιστεί χωρίς ενημέρωση. Ενδέχεται να υπάρξουν και αποκλεισμοί στον επιτηρητή. Εάν υπάρχει σημαντικός λόγος για να διατηρηθεί μια επιτήρηση για περισσότερο διάστημα τότε θα πρέπει να ζητηθεί άδεια για αυτό μέσω του Κέντρου Υποστήριξης όπου θα αναφέρεται ο λόγος (για παράδειγμα θητεία στο στρατό). Η αίτηση πρέπει να γίνει από τον κάτοχο του λογαριασμού, τουλάχιστον 20 μέρες πριν κριθεί παράνομη η επιτήρηση. Το αν θα δοθεί η άδεια, εναπόκειται στην κρίση της Ομάδας Διαχείρισης.

Επιπλέον κανονισμοί για όσους αποχωρούν από το παιχνίδι:

» περισσότερα

§4) Συγχώνευση λογαριασμών

Επιτρέπεται να κατακτηθούν τα χωριά ενός λογαριασμού από έναν ή/και περισσότερους παίκτες χωρίς να προηγηθούν μάχες, με την προϋπόθεση πως τηρούνται όλοι οι Κανονισμοί του παιχνιδιού. Και σε αυτή την περίπτωση, τα χωριά πρέπει να κατακτηθούν με αριστοκράτες. Δεν υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς χωριών από ένα λογαριασμό σε κάποιον άλλο.

Λογαριασμοί που παίζονται από την ίδια σύνδεση internet δεν είναι δυνατόν να συγχωνευτούν όσο διατηρούν Μοιρασμένη Σύνδεση. Σε περίπτωση τερματισμού της, η ένωση είναι εφικτή μετά το πέρας του χρονικού περιορισμού όπως ορίζεται στον Κανονισμό §2.

§5) Επικοινωνία

Απαγορεύεται η προσβολή άλλων παικτών και η χρήση της γλώσσας με υβριστικό/προκλητικό τρόπο.

Δεν είναι αποδεκτά προφίλ παικτών/φυλών, ονόματα παικτών/χωριών/φυλών, προσωπικοί/φυλετικοί θυρεοί ή/και όποιες άλλες δημοσιεύσεις κρίνονται από τους Διαχειριστές ως παράνομες, προσβλητικές, προκλητικές, απειλητικές, προάγουσες επιθετικότητα στην αληθινή ζωή, πολιτικά μη ορθές (politically incorrect), εξτρεμιστικές (πολιτικού/θρησκευτικού/οικονομικού/φιλοσοφικού περιεχομένου κλπ), θρησκευτικού φανατισμού, τρομοκρατικές, ρατσιστικές, σεξιστικές, πορνογραφικές, παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε ναρκωτικά, αλκοόλ, προϊόντα καπνού, ή μη πρέπουσες καθ' οιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται η διαφήμιση άλλων παιχνιδιών ή/και ιστοσελίδων που προάγουν διαφόρων ειδών τρόπους αποκόμισης κερδών (moneymaking schemes) ή/και η ανάρτηση συνδέσμων που παραπέμπουν σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο υποκλοπή των στοιχείων πρόσβασης* ενός λογαριασμού ή ο εκβιασμός παικτών για απόκτηση στοιχείων πρόσβασης ή/και επιτήρησης. Η παρενόχληση άλλων παικτών με συνεχείς διαβιβάσεις αναφορών ή/και αποστολή μηνυμάτων εντός του παιχνιδιού μπορεί να θεωρηθεί ως καταχρηστική και τιμωρείται.

* Ως στοιχεία πρόσβασης ενός λογαριασμού ορίζονται ο κωδικός πρόσβασης και το email του λογαριασμού.

» περισσότερα

§6) Εμπορία λογαριασμών

Απαγορεύεται η χρήση των λογαριασμών για εμπορικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η πώληση, η αγορά ή η εμπορική προσφορά λογαριασμών ή μερών των λογαριασμών με αντάλλαγμα πόντους premium ή οποιοδήποτε άλλο όφελος εκτός παιχνιδιού.
Εξαίρεση αποτελεί η πώληση πόρων με χρήση της "αγοράς" όπως αυτό ορίζεται από τις ρυθμίσεις του εκάστοτε κόσμου και τις ανακοινώσεις της Ομάδας Διαχείρισης στο επίσημο forum του παιχνιδιού. Απαγορεύονται επίσης οι εμπορικές συναλλαγές που αφορούν περισσότερους του ενός κόσμους παιχνιδιού.

» περισσότερα

§7) Bots και Scripts

Το παιχνίδι Φυλετικές Μάχες επιτρέπεται να παίζεται μόνο μέσω των συνηθισμένων φυλλομετρητών (browsers). Απαγορεύεται η χρήση bots, πρόσθετα φυλλομετρητών (browser add-ons) και άλλων εφαρμογών που αυτοματοποιούν δραστηριότητες του παιχνιδιού. Όλα τα Greasemonkey scripts απαγορεύονται.

Οι Premium παίκτες επιτρέπεται να προσθέτουν στην μπάρα συντομεύσεών τους αποδεκτά scripts. Αυτά τα scripts επιτρέπεται να βοηθούν τους παίκτες σε διάφορες δραστηριότητες εντός του παιχνιδιού όπως το να συμπληρώνουν αυτόματα φόρμες (πχ στη στρατολόγηση μονάδων). Ωστόσο, δεν μπορούν να εκτελούν παραπάνω από μία ενέργεια με κάθε κλικ. Επιπρόσθετα, τα scripts δεν επιτρέπεται να αλληλεπιδρούν με το Διαχειριστή Λογαριασμού ή κάποια επιμέρους λειτουργία του χωρίς την πρότερη άδεια της Ομάδας Διαχείρισης.

Όσα scripts περιέχονται σε αυτόν το σύνδεσμο, είναι εγκεκριμένα και μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε. Απαγορεύεται οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα scripts που έχουν εγκριθεί από την Ομάδα Διαχείρισης, εκτός από εκείνες που αναφέρονται ως “επιτρεπτές αλλαγές” στην περιγραφή του κάθε script. Ακόμη και η παραμικρή αλλαγή μέρους του κώδικα, καθιστά τη χρήση του script παράνομη. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο script που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των εγκεκριμένων scripts, θα πρέπει πριν το χρησιμοποιήσετε να το στείλετε προς έγκριση ακολουθώντας τη διαδικασία που υπάρχει στο επίσημο forum του παιχνιδιού. Ωστόσο, στην περίπτωση που το script κριθεί νόμιμο και εγκριθεί από την Ομάδα Διαχείρισης δε θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε προτού δημοσιευθεί επίσημα στη λίστα των εγκεκριμένων scripts.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο script και δεν είστε σίγουροι για τη νομιμότητά του, θα πρέπει προτού το χρησιμοποιήσετε να ρωτήσετε την Ομάδα Διαχείρισης.

Επιτρέπεται η χρήση εργαλείων που χρειάζονται δεδομένα κόσμων του παιχνιδιού, με την προϋπόθεση πως δεν ανακαλούν δεδομένα περισσότερες από μία φορές ανά ώρα.

» περισσότερα

§8) Γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα του παιχνιδιού Φυλετικές Μάχες είναι η Ελληνική και δευτερευόντως η Αγγλική. Αυτό σημαίνει πως προφίλ παικτών/φυλών, ονόματα χωριών, προσωπικά μηνύματα, δημοσιεύσεις σε forums και όποιες άλλες δημοσιεύσεις πρέπει να γίνονται στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά.

Επιτρέπεται η χρήση μίας φράσης σε διαφορετική γλώσσα, με την προϋπόθεση πως θα προηγείται ή θα έπεται μετάφρασή της στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά.

Απαγορεύεται η αποκλειστική δημιουργία φυλών που να αφορούν μία συγκεκριμένη εθνικότητα ή/και θρησκεία ή/και ιδεολογία. Εάν δημιουργηθεί τέτοια Φυλή, υπάρχει πιθανότητα διάλυσής της από την Ομάδα Διαχείρισης.

Οι αιτήσεις υποστήριξης θα πρέπει να συντάσσονται στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά. Η χρήση greeklish δεν επιτρέπεται.

§9) Τεχνικά πλεονεκτήματα

Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε τεχνικής βελτίωσης, τροποποίησης λειτουργικού συστήματος ή/και bugs στο υλικό, εφόσον επηρεάζεται ο χρονισμός (timing) των επιθέσεων. Σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνεται και η χρήση γεννητριών πακέτων ή κώδικα καθυστέρησης πακέτων.

Όλες οι επιθέσεις ή/και υποστηρίξεις τεσσάρων εντολών (συχνά αναφέρονται ως trains) που στέλνονται διαδοχικά και από το ίδιο χωριό, επιτρέπεται να φτάνουν στον προορισμό τους βάσει του αυτόματου κενού εντολών. Το αυτόματο κενό εντολών καθορίζεται από τις ρυθμίσεις του εκάστοτε κόσμου που ανακοινώνονται από την Ομάδα Διαχείρισης πριν το άνοιγμά του. Όλες οι άλλες κατευθυντήριες οδηγίες που περιγράφονται στον Κανονισμό §7) Bots και Scripts πρέπει να τηρούνται επίσης.

Επιτρέπεται ο χρονικός καθορισμός ή/και συγχρονισμός εντολών από διαφορετικά χωριά, ώστε να φτάσουν ταυτόχρονα στον προορισμό τους (ακόμη και στο ίδιο ms).

*Η είσοδος από free proxy servers απαγορεύεται ρητά. Η χρήση proxy των περιηγητών (browsers) Opera και Opera mini, απαγορεύεται. Επιτρέπεται η είσοδος από ιδιωτικούς proxy που χρησιμοποιούν εταιρείες αλλά και proxy του Ελληνικού δημοσίου.

§10) Διάφορα

  • Οτιδήποτε γράψετε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο εναντίον σας στη διαδικασία διευθέτησης οποιουδήποτε ζητήματος, είτε αυτό αφορά το παιχνίδι, είτε το επίσημο forum του παιχνιδιού. Ο μετέπειτα ισχυρισμός ότι επρόκειτο για κάποιο αστείο, δε θα γίνει αποδεκτός.
  • Απαγορεύεται η ενθάρρυνση ή/και εξαπάτηση άλλων παικτών για παράβαση των Κανονισμών του παιχνιδιού.
  • Εφόσον διαπιστώσετε την οποιαδήποτε δυσλειτουργία (bug) στο παιχνίδι, πρέπει να το αναφέρετε αμέσως στην Ομάδα Διαχείρισης. Σε αντίθετη περίπτωση, κινδυνεύετε να αποκλειστείτε.
  • Οι ανενεργοί λογαριασμοί μπορεί να διαγραφούν μετά από 14 ημέρες.
  • Οι αποκλεισμένοι λογαριασμοί μπορεί να διαγραφούν μετά από 14 ημέρες.
  • Δε γίνεται επιστροφή χρημάτων σε λογαριασμούς premium που αποκλείστηκαν λόγω παράβασης των Κανονισμών του παιχνιδιού.
  • Εάν εις γνώσιν σας επωφελείστε από κάποιον λογαριασμό που παραβιάζει τους Κανονισμούς του παιχνιδιού και δεν το αναφέρετε στην Ομάδα Διαχείρισης, θα ληφθούν μέτρα εναντίον και του δικού σας λογαριασμού. Εάν πιστεύετε πως άθελά σας έχετε παραβεί τον οποιονδήποτε Κανονισμό, οφείλετε να το αναφέρετε στην Ομάδα Διαχείρισης.
  • Πέραν των συγκεκριμένων Κανονισμών, και οι Ανακοινώσεις της Ομάδας Διαχείρισης που γίνονται στο επίσημο forum του παιχνιδιού έχουν την ίδια βαρύτητα και οι παίκτες οφείλουν να τις ακολουθούν.